arnav gupta
2-F
lakshya dhangar
2-E
parth parmar
3-A
akshaj goyal
4-C
aarav jain
4-B
krishnam gupta
7-F
dev yadav
8-E
saksham sahu
8-D
jashith kumar
9-C
arnav agarwal
12-C